Non-Fiction Books:

O Ben Yr Aber

Format

Paperback

Customer rating

Click to share your rating 0 ratings (0.0/5.0 average) Thanks for your vote!

Share this product

O Ben Yr Aber by O.T. Evans
Unavailable
Sorry, this product is not currently available to order

Description

This book contains a selection of poems by the poet from north Ceredigion who was a popular figure in the eisteddfod field (both national and local eisteddfodau), and in the pulpits of Congregationalist churches. Poems deal with everyday themes, poems that satire and humour, poems that convey shock and a sense of longing.

Table of Contents

Cyflwyniad; O Ben yr Aber; Y Dadrithio; Almanac; Mewn Ysbyty; Cynaeafu; Y Gwas; Y Gadair Wag; Er Cof am y Prifardd Dafydd Jones; Gwaedoliaeth; Gafael; Mynd am Dro; Cyfamod; Rhigol; Galw Heibio; Myfyrdod; Teulu; Gorwel; Cofio Gwyn; Clymau; Dail; Drws; I Godio Eifion; Bannau; Capel Hermon, Cynwil Elfed; Newyddion; Twm; Y Gymdeithas Rydd; Er Cof am y Diweddar Barchedig J.J. Evans; Dewi; Cofio Tegwyn; Y Goresgyniad; Mast Blaen-plwyf; Trem yn Ol; Galw Heibio; Cyffes; Gwared Fi; Seiliedig ar Eiriau Iesu; Sialens; Pen-blwydd Glyn yn Bedwar Ugain Oed; Penillion Ymson; Penillion Amrywiol; Wyth Pennill Telyn; Golud; Emyn Ordeinio; Emyn Dathlu; Diolchgarwch; Emyn Priodas; Car dy Gymydog; Emyn Datgorffori Eglwys Trisant MC; Arglwydd Bywyd, Tyred Atom; Ein Nadolig; Gwir Ystyr y Nadolig; Gwrthryfelwyr; Y Crist Cosmig; Aros Mae; Trem yn Ol; Emyn Hwyrol.

Author Biography

Brodor o Rydlewis, Ceredigion, oedd y Parchedig O.T. Evans, a bu'n weinidog Annibynnol mawr ei barch mewn sawl ardal yng Ngheredigion, sir Gaerfyrddin a Maldwyn o 1951 hyd 1994. Bardd, eisteddfodwr brwd, Derwydd yn yr Orsedd, enillydd cyson mewn llu o eisteddfodau gan gynnwys yr Eisteddfod Genedlaethol. Mab ffarm ydoedd a fawrygai gymeriadau a gwerthoedd y gymdeithas wledig y codwyd ef ynddi, a salm o glod i'r pethau hynny yw'r llinyn arian a red trwy ei farddoniaeth delynegol, gymen.
Release date NZ
March 20th, 2006
Author
Country of Publication
United Kingdom
Edition
New title
Imprint
Y Lolfa
Pages
72
Dimensions
165x220x25
ISBN-13
9780862438357
Product ID
1833759

Customer reviews

Nobody has reviewed this product yet. You could be the first!

Write a Review

Marketplace listings

There are no Marketplace listings available for this product currently.
Already own it? Create a free listing and pay just 9% commission when it sells!

Sell Yours Here

Help & options

  • If you think we've made a mistake or omitted details, please send us your feedback. Send Feedback
  • If you have a question or problem with this product, visit our Help section. Get Help
Filed under...