Non-Fiction Books:

Ynys Mon

Sorry, this product is not currently available to order

Here are some other products you might consider...

Ynys Mon

Isle of Anglesey

Format

Paperback / softback

Customer rating

Click to share your rating 0 ratings (0.0/5.0 average) Thanks for your vote!

Share this product

Ynys Mon by Philip Steele
Unavailable
Sorry, this product is not currently available to order

Description

Most books of Anglesey's history show the island's ancient monuments, its castles and churches. However, this book of over 180 old photographs, reveals a more recent past when the romantic pictures produced by the engravers had been replaced by the more realistic images of the photographers. Their cameras captured the instant moment and those everyday events that historians rarely record. We see children running to hear the organ grinder, a band playing at an eisteddfod, an open-air revivalist preacher, sea captains and crews, threshing machines and all the fun of Ffair y Borth. Some will still remember these days, but to a younger generation these pictures will bring the past alive. By understanding yesterday, they will be better able to understand the island and its culture today. Ymae'r rhan fwyaf o lyfrau hanes am Ynys Mon yn dangos henebion, cestyll ac eglwysi'r ynys. Mae'r llyfr hwn, fodd bynnag, yn datgelu cyfnod mwy diweddar o'r gorffennol, cyfnod lle nad delweddau tirluniau rhamantus o'r ynys gan artistiaid a gafwyd ond yn hytrach gwaith ffotograffwyr. Mae au camerau yn dal yr eiliad a'r digwyddiadau bob dydd hynny nad yw haneswyr fel arfer yn eu cofnodi. Gwelwn blant yn rhedeg i glywed yr hyrgi-gyrdi, band yn chwarae mewn Eisteddfod, un o bregethwyr y diwygiad mewn cyfarfod awyr agored, capteiniaid llongau a'u criwiau, injan ddyrnu a hwyl Ffair y Borth. Bydd rhai yn dal i gofio'r dyddiau hynny, ond i genedlaethau iau bydd y lluniau yn dod a'r gorffennol yn fyw. Trwy ddeall ddoe, cant well dealltwriaeth o'r ynys a'i diwylliant yn ein dyddiau ni.
Release date NZ
May 1st, 1996
Author
Country of Publication
United Kingdom
Imprint
The History Press Ltd
Pages
128
Dimensions
172x240x10
ISBN-13
9780752403106
Product ID
2252364

Customer reviews

Nobody has reviewed this product yet. You could be the first!

Write a Review

Marketplace listings

There are no Marketplace listings available for this product currently.
Already own it? Create a free listing and pay just 9% commission when it sells!

Sell Yours Here

Help & options

  • If you think we've made a mistake or omitted details, please send us your feedback. Send Feedback
  • If you have a question or problem with this product, visit our Help section. Get Help
Filed under...

Buy this and earn 146 Banana Points