Fiction Books:

Onsigbares

Format

Paperback

Customer rating

Click to share your rating 0 ratings (0.0/5.0 average) Thanks for your vote!

Share this product

Die Onsigbares by E.K.M. Dido
Unavailable
Sorry, this product is not currently available to order

Description

Die verhaal van vier vroue wat almal met polisiemanne getroud is en wie se lewens almal drasties beinvloed word deur die gevaar en gepaardgaande stres wat eie geword het aan die taak van die polisie in die eietydse Suid-Afrika. Die verhaal begin met Joan wat die man met wie sy getroud is skaars kan herken in die afgetrokke, teneergedrukte eggenoot wat kwalik nog met sy twee jong dogters kommunikeer maar tog rasend van bekommernis oor hulle veiligheid, allerlei reels vir hulle opstel. Uit radeloosheid en in 'n poging om kontak te maak met ander vroue wat moontlik ook in stilte ly as gevolg van die huislike spanning wat hul mans se werk in die polisiemag teweeg bring, plaas Joan 'n klein kennisgewing in die koerant. So maak sy telefonies kontak met drie ander vroue, elkeen uit 'n ander geografiese en sosiale omgewing. Elkeen van hierdie vroue se verhaal word in die loop van die roman vertel. Hoewel die verhale heeltemal van mekaar verskil en die vroue mekaar nie van aangesig tot aangesig ontmoet nie, word die verskillende verhaalstringe deur telefoniese kontak tot een groter spannende verhaal gesnoer.
Release date NZ
January 11th, 2005
Author
Country of Publication
South Africa
Edition
Uitgawe Druk
Imprint
Kwela Books
Pages
224
ISBN-13
9780795701580
Product ID
1821153

Customer reviews

Nobody has reviewed this product yet. You could be the first!

Write a Review

Marketplace listings

There are no Marketplace listings available for this product currently.
Already own it? Create a free listing and pay just 9% commission when it sells!

Sell Yours Here

Help & options

  • If you think we've made a mistake or omitted details, please send us your feedback. Send Feedback
  • If you have a question or problem with this product, visit our Help section. Get Help
Filed under...

Buy this and earn 192 Banana Points